×
 x 

0

Reklamační řád a záruční doba

Záruční lhůta je stanovena zákonem na 2 roky.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho opotřebením neodpovídajícím způsobem.

Reklamovat nelze zboží, které je poškozeno při dopravě od prodávajícího k zákazníkovi. Za poškození zboží v tomto případě nese odpovědnost dopravce. Povinností zákazníka je zkontrolovat při převzetí zboží jeho stav. Pokud je obal porušený a zásilka vykazuje zjevné znaky poškození, je zákazník povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu zákazník potvrzuje, že zboží bylo doručeno v pořádku.

Zákazník je v případě reklamace povinen na adresu prodávajícího podat písemně žádost o reklamaci. V žádosti zákazník musí přesně specifikovat vadu výrobku a navrhnout způsob reklamace.

Reklamované zboží je zákazník povinen doručit na adresu prodávajícího na vlastní náklady.

Adresa pro reklamaci nadměrného zboží (nad 100cm délky nebo šířky) Bohouňovice I, čp. 79, 280 02 Kolín

Adresa pro reklamaci  zboží (do 100cm délky nebo šířky) Počáply, čp. 14, 533 04 Sezemice

 Zákazník je povinen zboží zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.

Zákazník má povinnost zaslat reklamované zboží na adresu prodávajícího doporučeně. Prodávající není povinen převzít zboží zasílané na dobírku.

×
Potřebujete poradit?
1000 znaků zbývá